SUCHY LÓD

Oferujemy Państwu również sprzedaż i transport suchego lodu na terenie całego kraju.
Suchy lód to dwutlenek węgla w stanie stałym, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i dziedzinach życia. W zależności od wymagań aplikacji oferujemy Państwu suchy lód w odpowiedniej formie, ilości i opakowaniu.

 • Granulat drobny 3 mm, ok. 5 mm długości (podobny do ziarnek ryżu): Zalecany do ∅ stosowania w usługach czyszczenia w technologii Cold Jet
 • Granulat gruby 16 mm, ok. 35 mm długości, dedykowany do schładzania produktów, ∅ kontroli temperatury w transporcie i przechowywaniu, badań laboratoryjnych Dostawy są realizowane w specjalnych izotermicznych pojemnikach: 20, 60, 120, 330, 480 kg.

  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA:

  • W odróżnieniu od lodu wodnego, suchy lód nie topnieje, lecz bezpośrednio zamienia się w gaz (sublimuje). Dwutlenek węgla w stanie gazowym jest cięższy od powietrza i wypełnia nisko położoną przestrzeń.
  • Nie należy stosować suchego lodu w słabo wentylowanych pomieszczeniach z uwagi na poważne skutki zdrowotne.
  • Temperatura suchego lodu to -78,5 °C. Każdy kontakt ze skórą prowadzi do poparzeń.
  • Każdorazowo w trakcie kontaktu z suchym lodem należy:
  1. używać ubranie robocze z długimi rękawami i nogawkami oraz pełne obuwie,
  2. używać maski chroniącej twarz i okularów ochronnych,
  3. nie połykać, połknięcie suchego lodu może doprowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych,
  4. należy unikać wdychania dwutlenku węgla, przy bardzo wysokich stężeniach istnieje ryzyko utraty przytomności a nawet zgonu (najwyższe dopuszczalne stężenie wynosi 0,5%),
  5. ZAWSZE trzymać z dala od dzieci,
  6. przewozić WYŁĄCZNIE w przestrzeniach towarowych pojazdów, które są odizolowane w szczelny sposób od kabin lub pomieszczeń pasażerów. Po otwarciu zamkniętego pomieszczenia towarowego z zawartością suchego lodu należy wentylować to pomieszczenie przez około 5-10 minut, zanim się do niego wejdzie,
  7. przewozić WYŁĄCZNIE w pojemnikach do tego przeznaczonych,
  8. zawsze zapewnić odpowiednią wentylację przy transporcie i przechowywaniu,
  9. korzystać z czujników/sygnalizatorów stężenia dwutlenku węgla,
  10. NIGDY nie umieszczać suchego lodu w bezpośrednim kontakcie z łatwo psującymi się produktami żywnościowymi lub z napojami w butelkach lub puszkach, towary takie mogą ulec pęknięciu lub rozerwaniu,
  11. NIGDY nie umieszczać suchego lodu w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach, butelkach, pojemnikach lub chłodziarkach, sublimacja suchego lodu może doprowadzić do powstania nadciśnienia i do eksplozji takiego pomieszczenia lub pojemnika,
  12. w przypadku regularnego stosowania suchego lodu zaleca się przeprowadzenie raz do roku audytu procedur bezpieczeństwa stosowanych przy jego przechowywaniu i transporcie. Zaleca się także zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  13. w razie wypadku z suchym lodem należy niezwłocznie powiadomić personel medyczny/pogotowie ratunkowe.

  Adres

  ul. Mazurska 42/6
  70-424 Szczecin

  Telefon

  +48 500-001-545
  +48 508-187-025

  E-mail

  biuro@mbc-tech.pl