TECHNOLOGIA

Zanieczyszczenia destrukcyjnie wpływają na żywotność maszyn i urządzeń, a poprzez to na cykl produkcyjny oraz produkt końcowy. Przy profesjonalnym zarządzaniu przedsiębiorstwami przykłada się ogromną wagę do czystości i sprawności maszyn. Regularne czyszczenia i konserwacje umożliwiają wykrycie i wyeliminowanie na czas nieprawidłowości oraz skracają czas przestojów. Czystość miejsca pracy znacząco poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie.

Czyszczenie suchym lodem jest metodą zbliżoną (pozornie) do piaskowania, lecz w odróżnieniu do niej, nie jest metodą ścierną. Jest to proces, w którym granulki suchego lodu uderzają z regulowaną prędkością (pod ciśnieniem sprężonego powietrza) w zanieczyszczoną powierzchnię niszcząc jej strukturę. Efektem końcowym  jest powierzchnia czysta, sucha i bez uszkodzeń.

Technologia nie wymaga stosowania chemii, nie występują zanieczyszczenia i odpady wtórne, granulat CO² zmienia stan skupienia ze stanu stałego na gazowy i ulatnia się do atmosfery (sublimuje).

Podczas procesu czyszczenia dochodzi do trzech procesów składających się na efekt czyszczenia:

 • efekt kinetyczny  –  powstały na skutek siły wydmuchu suchego lodu, daje efekt wystrzelonego pocisku;
 • efekt termalny    – powstały na skutek niskiej temperatury suchego lodu (około -78°C) powoduje kruchość warstwy zanieczyszczeń i pozwala na ich rozbicie;
 • efekt sublimacji –  powstały w momencie, gdy dwutlenek węgla przechodzi ze stanu stałego w gazowy. Proces ten występuje w momencie zetknięcia się granulatu suchego lodu z czyszczoną powierzchnią, w wyniku czego dochodzi do „eksplozji” ziarna suchego lodu, powodującej odrywanie się zabrudzeń od czyszczonej powierzchni.

Metoda czyszczenia suchym lodem:

 • nie niszczy czyszczonej powierzchni i jej nie ściera (nie uszkadza przewodów, uszczelek itp);
 • skraca przestoje czyszczonych maszyn i urządzeń, gdyż nie wymaga ich demontażu ani studzenia;
 • nie przewodzi prądu dlatego też może być stosowane również do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem;
 • nie wymaga utylizacji ścierniwa (zmniejszając koszty), gdyż ulatnia się do atmosfery podczas czyszczenia;
 • jest bardziej przyjazna dla środowiska w porównaniu z innymi metodami (powtórne wykorzystanie CO2 i brak pośrednich zanieczyszczeń);
 • pozwala czyścić delikatne powierzchnie, co wyróżnia ją spośród innych metod;
 • pozwala na czyszczenie maszyn i urządzeń, form odlewniczych w miejscu ich pracy, bez wystudzania ich przed czyszczeniem;
 • czyści szkody popożarowe, usuwając przy tym lub znacznie zmniejsza nieprzyjemny zapach;
 • wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, dzięki temu można stosować ją w przemyśle spożywczym;
 • dwutlenek węgla, z którego powstaje suchy lód, nie jest specjalnie produkowany na potrzeby tej metody, gdyż wykorzystuje się CO2 będący produktem ubocznym procesów technologicznych.
Maszyna do czyszczenia suchym lodem

Adres

ul. Mazurska 42/6
70-424 Szczecin

Telefon

+48 500-001-545
+48 508-187-025

E-mail

biuro@mbc-tech.pl